Mineralshop.cz - magnesit

  • Aragonit z Podrečan

    Z Podrečan pochází podle mnohých sběratelů

    asi nejkrásnější ukázky aragonitu z území bývalé ČSR.