autunit minasgerais 0001 postcard
Autunit from Minas Gerais, Brazil
 
'Na-metaschoepite'        (Na0.30Cu0.13Al0.13K0.08Pb0.07Ca0.06Mg0.06Mn0.02Zn0.02Fe0.02 Ni0.01Co0.01)sum0.91[(UO2)4O2(SiO4)0.26(SO4)0.02(OH)4.46] · 5H2O Jan Evangelista vein Svornost Mine, Jáchymov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic
Natroboltwoodite            Na(UO2)(SiO3OH) · H2O                     Kyzylsai Mo-U deposit, Chu-Ili Mts, Moiynkum, Jambyl Region, Kazakhstan
Číst dál: Radioaktivní minerály - N -

torbernit churchite medvedin
 Torbernit, Churchite from Medvědín
 
Kahlerite              Fe(UO2)2(AsO4)2 · 12H2O                                        Knichte section, Lölling District, Hüttenberger Erzberg, Hüttenberg, Friesach - Hüttenberg area, Carinthia, Austria
Kamitugaite         PbAl[(UO2)5(PO4)2.38(AsO4)0.62O2(OH)2] · 11.5H2O  Kobokobo pegmatite, Mwenga, South Kivu, DR Congo
Kamotoite-(Y)      Y2(UO2)4(CO3)3O4 · 14H2O                                      Kamoto East Open cut, Kamoto, Kolwezi mining district, Lualaba, DR Congo
Číst dál: Radioaktivní minerály - K -

  
 johannit 10
Johannite from Jachymov
 
Jáchymovite  (UO2)8(SO4)(OH)14 · 13H2O     Jáchymov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic
Ježekite        Na8[(UO2)(CO3)3](SO4)2·3H2O Geschieber vein, Svornost Mine (Einigkeit Mine), Jáchymov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic
Johannite      Cu(UO2)2(SO4)2(OH)2 · 8H2O   Elias Mine, Jáchymov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic
Joliotite         (UO2)CO3 · nH2O                     Krunkelbach Valley Uranium deposit, Menzenschwand, St Blasien, Black Forest, Baden-Württemberg, Germany

GEOLOGIE STARORANSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU
 
      Staroranský bazický masiv vznikl v oblasti křížení hlubinného přibyslavského zlomu SSV-JJZ se zlomy směru SZ-JV. Tvar ložiska  se podobá konickému kuželu. Hloubkový dosah ložiska je minimálně 4-5 km. Ložisko se rozkládá se na ploše cca 10 km2. Jeho přibližné stáří bylo určeno na období mezi 600-450 mil. let, tzn. mladší prekambrium. Jde o intruzi hlubinnou, která byla v průběhu mladších geologických útvarů odkryta erozními procesy a denudací.
 
ransko barva

Strukturní mapa ranského masivu a jeho okolí       (upraveno podle Mísaře et al. (1974).

Číst dál: Rudní revír Staré Ransko