torbernit churchite medvedin
 Torbernit, Churchite from Medvědín
 
Kahlerite              Fe(UO2)2(AsO4)2 · 12H2O                                        Knichte section, Lölling District, Hüttenberger Erzberg, Hüttenberg, Friesach - Hüttenberg area, Carinthia, Austria
Kamitugaite         PbAl[(UO2)5(PO4)2.38(AsO4)0.62O2(OH)2] · 11.5H2O  Kobokobo pegmatite, Mwenga, South Kivu, DR Congo
Kamotoite-(Y)      Y2(UO2)4(CO3)3O4 · 14H2O                                      Kamoto East Open cut, Kamoto, Kolwezi mining district, Lualaba, DR Congo
Číst dál: Radioaktivní minerály - K -

  
 johannit 10
Johannite from Jachymov
 
Jáchymovite  (UO2)8(SO4)(OH)14 · 13H2O     Jáchymov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic
Ježekite        Na8[(UO2)(CO3)3](SO4)2·3H2O Geschieber vein, Svornost Mine (Einigkeit Mine), Jáchymov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic
Johannite      Cu(UO2)2(SO4)2(OH)2 · 8H2O   Elias Mine, Jáchymov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic
Joliotite         (UO2)CO3 · nH2O                     Krunkelbach Valley Uranium deposit, Menzenschwand, St Blasien, Black Forest, Baden-Württemberg, Germany

GEOLOGIE STARORANSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU
 
      Staroranský bazický masiv vznikl v oblasti křížení hlubinného přibyslavského zlomu SSV-JJZ se zlomy směru SZ-JV. Tvar ložiska  se podobá konickému kuželu. Hloubkový dosah ložiska je minimálně 4-5 km. Ložisko se rozkládá se na ploše cca 10 km2. Jeho přibližné stáří bylo určeno na období mezi 600-450 mil. let, tzn. mladší prekambrium. Jde o intruzi hlubinnou, která byla v průběhu mladších geologických útvarů odkryta erozními procesy a denudací.
 
ransko barva

Strukturní mapa ranského masivu a jeho okolí       (upraveno podle Mísaře et al. (1974).

Číst dál: Rudní revír Staré Ransko

Boltwoodite Goanikontes Claim Boltwoodite from Goanikontes, Namibie

Ianthinite           U4+2(UO2)4O6(OH)4 · 9H2O  Shinkolobwe Mine, Shinkolobwe, Kambove District, Haut-Katanga, DR Congo
Ichnusaite          Th(MoO4)2 · 3H2O                Punta de Su Seinargiu, Sarroch, Metropolitan City of Cagliari, Sardinia, Italy
Iraqite-(La)        KCa2(La,Ce,Th)Si8O20            Shakhi-Rash Mt., Hero, Qala-Diz, Sulaymaniyah, Iraqi Kurdistan, Iraq
Iriginite             (UO2)Mo6+2O7 · 3H2O           Aleksandrovskii Golets Mo-U occurrence, Torgo River Basin, Chara and Tokko Rivers Confluence, Aldan Shield, Sakha Republic, Russia
Ishikawaite        (U,Fe,Y)NbO4                       Ishikawa District, Fukushima, Japan