Aragonit z Podrečan

Z Podrečan pochází podle mnohých sběratelů

asi nejkrásnější ukázky aragonitu z území bývalé ČSR.

 

 

 

Aragonit z Podrečan

 

 

 

Tato lokalita poskytovala velké množství vzorků

 

v 80. letech minulého století.

Dnes jsou nálezy kvalitního aragonitu zcela vyloučeny,

lom je zatopen a přístupová štola pod hladinou.

Občas se objeví vzorek na burze,

ale získat kvalitní vzorek je těžké.

Aragonit z Podrečan