Arthropitys sp.
Cena 200,00 Kč

Permokarbon Pamětník

Segment kmene permokarbonského prokřemenělého dřeva rodu Arthropitys sp. z náplavu řeky Cidliny z lokality Pamětník velikost vzorku 70 x 70 x 65 mm.